Marknadsplanen är företagets plan för hur man ska locka till sig fler kunder samt behålla de befintliga, både på kort och på lång sikt. Att skjuta från höften är ofta väldigt dyrt per träff då kanalerna idag är så många och surret för kunderna så stort. En plan gör att du håller fokus på just dina kunder och pratar med dom på ett sätt som dom gillar och som gör att dom lyssnar. Planen bygger på rubrikerna affärsidé, nuläge, mål, aktiviteter, styrning och uppföljning.


Kontakta oss så hjälper vi dig nå dina kunder!