En affärsplan fyller många syften men framför allt fungerar den som ditt beslutsunderlag. I affärsplanen jobbar du fram bästa vägen för dig och ditt företag. En affärsplan ger du också till andra som på något sätt ska investera i din idé, det kan vara bank, investerare, kunder eller leverantörer. Planen behöver därför beskriva varför det ska vara värt att investera tid och/eller pengar i ditt företag.


Vi har många affärsplaner bakom oss och kan effektivt hjälpa dig att skapa en plan som fyller ditt och ditt företags behov.